Силните ефекти от рисуването върху ученето

Силните ефекти от рисуването върху ученето

Защо е необходимо децата да рисуват повече?
Ново проучване доказва, че рисуването оказва значително влияние върху ученето. По-добро е от воденето на записки, разглеждането на картинки или слушането на лекции. По време на изследването учениците, които „рисували“ получената информация, я запаметявали много по-добре от тези, които я записвали. И в случая не става въпрос за деца – художници. Но би било грешно да се заключи, че това се дължи на „вроден“ стил на учене. Рисуването не е по-ефективно, защото ученикът учи “визуално”. Резултатите са по-добри, тъй като влияе едновременно на визуалните, кинетичните и езиковите центрове на мозъка.

Така, информацията се обработва по три различни начина, установявайки повече връзки в невронната мрежа на мозъка и кодирайки по-задълбочено наученото.

4 начина как да включите рисуването във вашето обучение:

  • Наблегнете на грубото скициране. Нека учениците „нахвърлят“ нещо по листа, обяснявайки какво имат предвид. Но не забравяйте – не става въпрос за красива рисунка, а за самия процес.
  • Използвайте интерактивни тефтери и бележници. Не се задоволявайте с воденето на бележки – нека учениците скицират в цялост своите идеи.
  • Опитайте да визуализирате информацията и данните. Карайте учениците да събират, анализират и обясняват данните чрез диаграми, графики, карти и таблици.
  • Споделяйте своята оценка. Пропуснете изпитването и предизвикайте учениците си да покажат тяхното разбиране по темата чрез рисуването.

Така че, ако все още мислите, че рисуването или други подобни артистични занимания не са важна част от учебния ден – ПОМИСЛЕТЕ ПАК!

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Татяна Христова
Източник:https://www.edutopia.org