Между важните етапи в развитието на детето – на какво да обърнем внимание?

Между важните етапи в развитието на детето – на какво да обърнем внимание?

Забавно и вълнуващо е да наблюдаваме как важните моменти от развитието на детето настъпват пред очите ни! Също толкова интересно обаче е да откриваме и по-малките стъпки и модели на развитие, които се случват между големите събития.


За какво да следим покрай големите моменти?

Виж! Бебето ми се обърна!
О, тя вече може да седи сама!
Детето ми се движи само! Вижте колко бързо може да пълзи!
Внимание – малкото човече вече ходи!

Като нови родители, а също и като терапевти и учители, ние обръщаме голямо внимание на настъпването на важните етапи от развитието на детето – и има защо. Тези важни събития могат да ни покажат, че то следва типичното развитие на здравото дете. А когато тези важни събития не се случат навреме, това може да бъде предупредителен сигнал за нас да се вгледаме по-внимателно или дори да поговорим с педиатър или терапевт.

Като знаем какви етапи на развитие следват, ние често наблюдаваме детето и ги очакваме. Забавно и вълнуващо е да виждаме какво предстои! Може би дори сравняваме детето си с другите деца, като влизаме в съревнование за това кой пръв е достигнал следващия етап.

Често пъти толкова се съсредоточаваме върху тези етапи на развитие, че може да пропуснем някоя от другите красиви и очарователни страни на порастването, които се случват междувременно.Това е и идеята на днешната статия. Да обозначим и отбележим някои от невероятните малки неща и модели на развитие, които се случват между по-големите важни събития.

За какво да следим покрай големите моменти

Следващия път, когато вашето мъниче или пък децата във вашата класна стая, или в практиката ви на терапевт, направи нещо ново – не бързайте нататък. Вместо това спрете за момент и обърнете внимание на всичко, което се случва покрай тези големи моменти.


1. Забележете как децата използват новопридобитото си умение

Щом бебето се научи на нещо ново, обърнете внимание как го използва. Как изучава новото си положение? Как променя начина, по който взаимодейства с околния свят? Какъв двигателен опит получава от новото си умение, който ще му даде необходимите равновесие, сила и координация, за да развие следващото умение?

Например веднъж щом бебетата свикнат с позицията на четири крака, те започват да се люшкат напред-назад. Използват това положение, за да изучават пренасянето на тежестта и баланса, като в същото време се стимулира и вестибуларният им апарат – все необходими неща, за да се научат да пълзят!

2. Следете за повторения на движението или умението

Някои от най-паметните събития от развитието на детето са тези, които ще видите да се повтарят отново и отново – удряне на два предмета един в друг, пляскане с ръчички, помахване за „здравей“ и „чао“, изсипване на коша с играчки, хвърляне на играчките, люшкане напред-назад от положение на четири крака, преобръщане от корем по гръб и обратно.Когато бебето повтаря едно действие, обърнете внимание каква може да е целта на това повторение. Дали така получава сетивна информация за позицията на ръцете си (например при удрянето на два предмета един в друг)? Дали така извлича социални и когнитивни ползи от действието (например помахването с ръка предизвиква реакция „Здравей!“ от всеки непознат в супермаркета)? Дали така упражнява координацията на ново двигателно умение?

Част от повтарящото се двигателно поведение се свързва с нормалното детско развитие. Обаче стереотипното повтарящо се поведение, което води до това детето да се отдръпне от заобикалящия го свят, или пък ригидното повтарящо се поведение, което пречи на социалните взаимодействия и на дейностите от ежедневието, са причина за безпокойство и трябва да им се обърне внимание съвместно с медицински специалист.


3. Търсете разнообразие и експериментиране в движенията и положението на тялото

Въпреки че може да забележите някои повторения на действия или движения, изумително е също да наблюдавате как от ден на ден бебето внася малки промени при използването на новите си умения и в движенията си.Забележете как то открива нови начини за влизане или излизане от определено положение на тялото. Наблюдавайте как използва вече усвоените умения по нови начини. Например в някои случаи бебето може да заеме седнало положение, за да играе с играчка, като използва двете си ръце. А на следващия ден може да започне да използва седналото положение като начин да достигне предмети, които се намират на по-високо.


4. Наблюдавайте как (и дали) могат да влизат и излизат от позициите

По коремче, седнали, прави – всичко това са толкова вълнуващи етапи на развитие. Но познайте какво? Рано или късно бебетата трябва да се научат сами да заемат позицията и да излизат от нея!Така че вместо просто да сложите бебето в съответното положение, останете настрана и наблюдавайте. Може ли да се обърне по коремче, за да играе, а след това отново да се превърти по гръб? Може ли да се избута до седящо положение, а после отново да легне по корем или пък да застане на четири крака? Може ли да се издърпа до стоеж, а след това пак да слезе на пода?


5. Отбележете постоянството и самостоятелността

Когато ги видите да влизат и излизат от всички тези нови позиции, наблюдавайте как те се борят известно време преди накрая да постигнат това, към което се стремят. Вместо да се намесвате и да спасявате бебето от всеки малък неуспех, опитайте се да се сдържите и да действате по-скоро като наблюдател, като само омекотявате падането, вместо да го предотвратявате. Бебетата са пригодени към падане и ставане и ако ние се отдръпнем леко, те ще го правят!

6. Наблюдавайте какви други умения се развиват успоредно с двигателните и как едно умение влияе върху друго

Изследванията показват, че развитието на двигателни умения е свързано с развитието на други умения – включително езикови. Впечатляващо е да видим как други умения, като бърборенето и изпълняването на прости указания, се развиват успоредно с двигателните. Още по-впечатляващо е да осъзнаем как тези умения и различните системи на тялото си влияят взаимно.

Например, когато бебето се научи да седи, се променя неговото положение и зрително поле, което оказва влияние върху развитието на зрението и зрителните умения. Сега то може още по-умело да вижда и да посяга към играчките. Може също така да се огледа из стаята и от тази нова изправена позиция да забележи родителите си, братята и сестрите си, възпитателите си, като това полага основите за развитието на социални умения като махането с ръка и поздравяването.

Друг вълнуващ аспект на развитието е социалното емоционално общуване, което се получава, когато бебето усвои ново умение. Социалното общуване често е автоматична последица от развиването на ново умение. Когато бебето излиза извън зоната си на комфорт и усвоява ново умение, то получава от родителите и възпитателите си одобрение, успокоение или похвала. Може да забележите как бебетата повтарят отново и отново някое умение, за да получат съответната реакция!


7. Вижте как обстановката формира и променя изпълнението на уменията

Обстановката и предметите, които се намират в нея, могат да окажат голямо влияние върху това кои умения ще покажат децата и как ще го направят.По-конкретно размерът, социалните аспекти и сетивните характеристики на средата могат да повлияят върху това как децата се придвижват и играят и дори дали изобщо се придвижват! Познаването на мястото и средствата за игра, както и сложността и разнообразието на играчките и материалите, са също важни фактори. Така че в зависимост от това къде се намирате, наблюдавайте как децата показват различни умения според характеристиките на средата.

Например наличието на отворени пространства и подвижни предмети за развитие на грубата моторика като топки, барбарони, ленти, обръчи и плочки за стъпване често дават възможност за по-гъвкави и разнообразни движения и игра и предизвикат повече физическа активност, отколкото неподвижните средства за игра.

Е, какво мислите? Вглеждането в тези по-малки крачки и модели на развитие на детето ще промени ли начина, по който гледате на етапите на развитие? Има ли и други по-малки моменти, върху които бихте искали да се фокусирате, когато наблюдавате важните събития от развитието на детето?

Източник:https://theinspiredtreehouse.com
Превод Център за детско развитие “Малки чудеса”: Яна Желева