Рефлексът на Бауер и до какво може да доведе липсата на лазене

Рефлексът на Бауер и до какво може да доведе липсата на лазене

Изследване, публикувано в Журнала на Американската педиатрична академия през 2000 г., сочи, че децата, използвали проходилки като бебета и прохождащи, показват признаци на забавяне във важни етапи като седене, пълзене и ходене, в сравнение с бебетата, които никога не са използвали подобни уреди за прохождане. Учените стигат до заключението, че има връзка между употребата на подобни уреди и забавянето на двигателните функции, което от своя страна създава потенциални проблеми, свързани с ученето и езиковите.

В своята книга „Симфония от рефлекси“ Бони Л. Брандес пише относно проходилките и подобните уреди:
„Защо тези уреди ограничават пълзенето и естествените движения и създават такива проблеми в развитието на детето? Най-просто казано, пълзенето е от огромно значение за най-различни аспекти от развитието. То помага за развитието на двете полукълба на мозъка и заздравява умението за запомняне и получаване на информация. Насърчава узряването на корпус калозум и на фронталните дялове. Способността ръцете, краката, очите и ушите да бъдат използвани в хармония също може да се припише до известна степен на рефлекса за пълзене“.

Рефлекс на Бауер

Рефлексът на Бауер за пълзене се появява около 28-ма г.с. Този бебешки рефлекс изчезва около шест седмици след раждането, но отново се появява, когато детето се учи да пълзи. Може да провокирате рефлекса на Бауер, като натиснете стъпалата на бебето, докато лежи по корем. То ще започне да се движи, все едно пълзи. Този рефлекс за пълзене помага и при раждането, когато бебето се придвижва в родовия канал. По-късно той помага на детето за важни функции като пълзенето и в крайна сметка – за ходенето.
Рефлексът на Бауер влияе на развитието на координацията на цялото тяло. Той създава баланс между дясната и лявата половина на тялото. Този рефлекс активира „скоростната магистрала“, или корпус колозум в мозъка, който свързва двете полукълба. („Симфония от рефлекси“).

Запазен рефлекс на Бауер

Щом този рефлекс играе толкова важна роля в развитието на детето, какво се случва, когато се „запази“, въпреки че той вече не е нужен? Как изглеждат поведението и развитието в такъв случай? Тъй като рефлексът на Бауер е свързан с движенията при пълзене, ако той остане, а детето пропусне този период, това възпрепятства интегрирането на други важни събития в развитието, както и на други рефлекси (например на симетрично-тоничния рефлекс на врата – STNR).Симетрично-тоничният рефлекс също е важен условен рефлекс, който помага на бебето да лази и може да има пряко влияние върху стойката и коремните мускули в по-късен етап, ако се задържи.

Сред другите признаци за задържане на рефлекса на Бауер са:

  • Забавяне в контрола на движенията
  • Проблеми с координацията
  • Забавяне на емоционалното развитие
  • Изоставане в когнитивните етапи на развитие
  • Фрустрация, сетивни трудности и хиперактивност у детето

Ползи от пълзенето за ученето

Освен повече физическа сила и двигателен контрол, пълзенето стимулира части на мозъка, които са важни за ученето. Повтарянето на движения с крака и ръце помага за организиране на невроните, позволявайки на мозъка да започне да контролира когнитивни процеси, които по-късно ще спомогнат за разбирането.Когато бебето пълзи, ръцете му водят и, визуално, те решават накъде да отиде то. Тези движения са първите изпитания за координацията между ръцете и очите на детето. Тя е от съществено значение за ученето. Това умение се използва при четене, писане, имитиране, спортуване, игри на площадката, писане на компютър и при много други ежедневни дейности.

Друга важна част от ученето е бинокулярното зрение. Това умение се развива рано у бебето. По този начин очите се учат да гледат в далечината и после отново да фокусират ръцете на бебето, докато пълзи по пода. В бъдеще, когато детето учи, бинокулярното зрение се използва множество пъти на ден в класната стая, когато детето гледа как учителят пише на дъската и после поглежда надолу към тетрадката си, в която преписва от дъската.

Доказано е, че кръстосаното странично движение, което се проявява по време на пълзенето, освен това заздравява „комуникационната магистрала“ между дясното и лявото полукълбо на мозъка. С увеличаването на скоростта и яснотата на връзката между двете полукълба, способността да се учат по-сложни неща, анализирането и критичното мислене се осъществяват по-бързо и по-лесно.
Освен това пълзенето може да подобри психическото, зрителното и пространственото развитие за процеси като следенето, дешифрирането, писането и решаването на проблеми.
Освен ползите по-горе, терапевтите вярват, че пълзенето насърчава самостоятелността и сблъсква бебетата с нови стимули за преодоляване в тяхната среда.

Важно ли е пълзенето?

Някои бебета може да пропуснат периода на пълзене или пък да пълзят съвсем кратко време, но повечето бебета прекарват доста време в придвижване по пода, за да стигнат до разни предмети. От пълзенето има много ползи, които играят важна роля в развитието на детето. Въпреки това има много деца, които не пълзят за дълги периоди от време и не показват признаци на проблеми с ученето и забавяне в развитието. Няма доказателства, че пълзенето е най-важното събитие, което да е единственият път към правилното развитие. Но въз основа на всички ползи от пълзенето е логично да насърчаваме бебето да го прави и да прекарва време по корем. Това дава възможност на детето да заздрави мускулите си, да използва зрителни сигнали и да упражнява двустранни движения. Ние първоначално се учим чрез взаимодействието на ръцете, лежането по корем и пълзене.

Как да интегрирате условните рефлекси?

Ако забележите останали условни рефлекси, които пречат на развитието на вашето дете, може то да се нуждае от упражнения, които да „приспят“ ги, за да може другите му рефлекси да се развият. Ако задържаните условни рефлекси не бъдат интегрирани, има вероятност все още да забелязвате трудности в ученето или странични ефекти като ходене на пръсти, седене във формата на буквата W, подмокряне, тревожност, страх, лоша координация и баланс, недобре развити вестибуларен апарат и проприоцептивна система, както и проблеми с двигателното планиране. Ако тези важни рефлекси липсват, това е знак, че нервната система е недоразвита.

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Калина Момчева-Стоева
Източник: ilslearningcorner.com