Когнитивните дефицити в детството могат да доведат до проблеми с психичното здраве по-късно

Когнитивните дефицити в детството могат да доведат до проблеми с психичното здраве по-късно

Ново проучване разкрива, че децата, страдащи от когнитивни проблеми, като слабо внимание, лоша памет или липса на задръжки, на по-късен етап като тийнейджъри и млади хора може да страдат от проблеми с психичното здраве. Насочването към специфични маркери в детството за своевременна терапия, може да помогне да се сведе до минимум рискът от това, децата да развият определени психопатологични проблеми в юношеството и зрялата възраст, като например гранично личностно разстройство, депресия и психоза.

Когнитивните дефицити са основна характеристика на психическите разстройства. Яснотата около тях е важна при изготвянето на дългосрочни прогнози. Проучвания посочват, че отделни модели на тези дефицити предшестват специфични психически разстройства.

Докато анализират данни от първична група от Обединеното кралство от 13 988 лица, родени в периода между април 1991 г. и декември 1992 г., изследователите откриват редица ключови и специфични връзки между когнитивните проблеми в детството и проблемите с психичното здраве на по-късен етап от живота, а именно:

  • дефицитът на устойчивост на внимание при осемгодишни деца предхожда развитието на симптоми на гранично личностно разстройство (ГЛР) в периода между 11 и 12 години и депресия на в периода между 17 и 18 години;
  • трудностите по отношение на задръжките при осемгодишните са свързани с психотични преживявания в периода между 17 и 18 години; и
  • дефицитът на работната памет при 10-годишните е свързан с хипомания на между 22 и 23 години.

Международният екип от изследователи от Великобритания и Финландия, ръководен от експерти от Университета в Бирмингам, днес публикува своите констатации в списанието JAMA Network Open.
Водещият автор на изследването, д-р Isabel Morales-Muñoz от Института за психично здраве на Университета в Бирмингам и Финландския институт за психично здраве в Хелзинки, коментира следното: „Нашето проучване подчертава потенциалното въздействие на когнитивния дефицит в детството върху психичното здраве на младите хора, като предполага конкретни връзки с определени състояния.Стратегиите за превенция, насочени към подобряването на тези специфични когнитивни проблеми, биха могли да помогнат за намаляване на вероятността, такива деца да развият свързани психични проблеми в юношеството и ранната зряла възраст“.

Проучването е първият анализ, в който се проследяват субекти в продължение на значителен период от време, за да се изследват специфични връзки между когнитивния дефицит в детството и няколко психопатологични проблема при младите хора.Дефицитът на устойчиво внимание на осем годишна възраст, който е свързан със симптоми на ГЛР на 11–12-годишна възраст, съответства на подобен дефицит при възрастни пациенти с ГЛР, който е свързан с трудности при придържането към терапевтични програми. Предишни доказателства също предполагат значителна връзка между ГЛР при възрастни и симптомите на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) в детството, което показва, че ADHDможе да представлява рисков фактор за ГЛР.

Проучването също така подкрепя теорията, че липсата на задръжки в детството предшества психотични преживявания на по-късен етап, като липсата на контрол върху задръжките е често срещано при психотични разстройства, като шизофрения.Изследователите са установили, че дефицитът на работна памет в детството е свързан с хипомания при млади хора, но когато са проверили дали съществуват съпътстващи психопатологични състояния, тази връзка е изчезнала – което показва, че е необходимо допълнително проучване.

Психичните разстройства причиняват значителна тежест на заболяванията в световен мащаб и поне 10% от децата и юношите по света имат психично разстройство. 75% от психичните разстройства, диагностицирани при възрастни, започват в детска и юношеска възраст.

Биполярно разстройство, депресия и психоза се появяват често по време на юношеството и продължават в младежката зрялост и потенциално се свързват с аномалии в начина на развитие на подрастващите, причинени от психосоциални или биологични фактори, или фактори, свързани с околната среда.

„Изключително важно е да се проучи появата на психични разстройства на тези ранни етапи, да се прецени кои рискови фактори предшестват тези състояния и по какъв начин. Тези фактори са основните характеристики на психичните разстройства, като психоза и афективните разстройства“,

коментира съавторът професор Matthew Broome.

„Дефицитът на когнитивни функции, който варира от намалено внимание и работна памет до нарушени социални способности и реч, е често срещан при психиатрични разстройства. Той сериозно компрометира качеството на живот и може потенциално да предшества сериозни психични състояния с няколко години“, коментира основният автор на изследването професор Steven Marwaha.

Longitudinal Associations between Cognitive deficits in childhood and psychopathology in adolescence and young adulthood’Longitudinal Associations between Cognitive deficits in childhood and psychopathology in adolescence and young adulthood’ („Надлъжни връзки между когнитивния дефицит в детството и психопатологията в юношеството и младежката зрялост“) – Isabel Morales-Muñoz, Rachel Upthegrove, Pavan K Mallikarjun, Matthew R Broome и Steven Marwaha, публикувано в списанието JAMA Network Open.

Източник: https://www.sciencedaily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Стелиана Колева