Как един елементарен визуален инструмент може да помогне на учителите да се свържат с учениците

Как един елементарен визуален инструмент може да помогне на учителите да се свържат с учениците

Събирането на информация за учениците в така наречената “карта на емпатия” може да помогне на учителите да предоставят по-добре информацията.

Да бъдем емпатични към учениците има директна връзка с нашата способност да споделяме чувствата и гледната им точка и да разберем академичните им потребности.

Картата на емпатията може да бъде основа за отделни учители или екипи от преподаватели, която могат да използват, за да започнат да споделят чувствата на учениците като същевременно увеличават знанията си за тях – което е от изключително значение за създаването на обективност в училище. Използването на карти на емпатията е процес зародил се в разработването на продукти и първоначално е създаден, за да помогне на компаниите да разберат нуждите на своите клиенти.

В образованието, картата на емпатията е прост визуален модел, който събира данни за поведението, мнението, нуждите, силните страни, трудностите, емоционалните състояния и други ключови качества на учениците. В работата ми с училища, използването на такава карта помага най-вече на екипите от преподаватели в изграждането на емпатия към техните ученици и разработване на по-обективни и персонализирани уроци.

Създаването на карти помага на учителите да видят нещата през погледа на учениците и да вземат предвид техните интереси и това, което ги затруднява.

Също така картите на емпатия имат следните предимства:

 • Допълнителни възможности за вземане на по-добри учебни решения въз основа на истинските нужди на учениците;
 • По-добро разбиране на учениците и тяхната житейска/академична ситуация;
 • Полезна информация за ученика с една визуална справка;
 • Допълнителна информация, получена от данни или проучвания;
 • Една обща толерантност сред възрастните в училището;
 • Инструмент за сътрудничество, основан на обективност, за учители и други заинтересовани страни, които взаимодействат със същите ученици – което може да бъде полезно за работата по системно разнообразие, обективност и приобщаване.

Как да започнем да правим една карта на емпатия?

Създаването на карти на емпатия е относително лесно, след като съберете подходящата информация за учениците ви. Това може да включва техните цели, хобита, интереси и области на академични, кариерни и социални нужди. Традиционните начини за събиране на тази информация за учениците могат да бъдат чрез проучвания, анкети и проследявания на тяхната работа (напр. дневници, есета, дигитално портфолио и училищни проекти, свързани с техните интереси).

Познания за учениците, обаче, могат да бъдат събрани и чрез дискусии в класната стая, целящи сближаване и изграждане на връзка, като се обръща внимание на това, което ги интересува (напр. социални проблеми), разпознавайки техните дарби и способността да пренасят наученото върху неща, които споделят доброволно.

Насърчавам преподавателите да актуализират тези данни през цялата учебна година. Понякога децата се променят, както трябва да се промени и нашата перспектива. Ключовото нещо тук е да използваме това което знаем, за да създадем по-добро изживяване за тях в училище. Някои примери за използване на това, което сме научили за учениците чрез нашите модели, могат да включват разработване на раздели или планирането на теми, които ги интересуват, като се има предвид как може да искат да прехвърлят наученото върху нещата, които създават, и темите на други занимания в клас (екскурзии, клубове и др.).

Създаване на картата

След като разполагаме с подходящите данни можем да започваме с процеса по създаване на самата карта. Отнасяйте се към това като към забавно и информативно преживяване – ние създаваме артефакт за повишаване на нашето разбиране в помощ на учениците. Не винаги ще правим всичко без грешка, така че трябва да се счита като работен модел.

Ако искате да схематизирате вашата карта на емпатия или да работите с някой друг, единствените материали, които са ви необходими са хартия, лепкави бележки и маркери. Аз предпочитам да се водя по следните пет раздела:

1. Интереси и цели. Тези неща трябва да мотивират, вдъхновяват и да стимулират емоционално учениците.

2. Силни страни. Това са области, в които ученикът се отличава. Познаването на техните предимства може да се използва за надграждане в областите, които имат нужда от подобрение.

3. Академични нужди. Областите на академични слабости в този раздел на картата ще варират между различните предмети (напр. английски език, математика, научни или социални дисциплини). О бърнете голямо внимание на важни концепции и умения, които са им необходими за осъществяване на междупредметните връзки. Ето някои примери за концепции и умения, които обхващат множество дисциплини:

 • Способност за тълкуване на информативен текст;
 • Разбиране на концепцията за причинно –следствената връзка;
 • Преобразуване на мерни единици (разсъждение, основано на отношенията на пропорционалност- „формално оперативно разсъждение“);
 • Развиване на мисловни навици;
 • Използване на дизайнерско мислене за проектиране от гледна точка на крайния потребител;

4. Необходимост от социално-емоционално образование (SEL). Интегрираната рамка, разработена от „Сътрудничеството за академично, социално и емоционално обучение“ (CASEL) посочва основни области на компетентност, по които учениците трябва да усъвършенстват своите разбирания, способности и нагласи. Това включва самосъзнание, самоуправление, социална информираност, умения за изграждане на взаимоотношения и отговорно вземане на решения.

5. Нужди от кариера. Нуждите от кариера не са задължителни при картата на емпатия, тъй като не всички учители фокусират преподаването си върху кариерата. Учителите по определен предмет, обаче трябва да правят кариерни връзки с академичните концепции и умения, които преподават. Основни умения за една кариера като самоуправление, решаване на проблеми и четирите К (комуникация, колаборация, креативност и критично мислене) могат да бъдат адресирани при необходимост.

Кариерните съветници трябва да създадат карта, за да идентифицират слабостите, които пречат на обучаващите се да бъдат напълно информирани за ползите от разработването или следването на индивидуален план за колеж и кариера.

Важно е да се отбележи, че преподавателите не са длъжни да използват само петте раздела, предложени по-горе. Чувствайте се свободни да персонализирате процеса и да включите раздели, съответстващи на вашата ситуация.

Използването на карти на емпатия

Картите които създаваме са полезни само когато ги използваме. Харесва ми да използвам моите, за да вземам информирани решения, които най- добре да помогнат на моите ученици (напр. инструктивни скелета и персонализиране на обучението) и да избягвам когнитивно претоварване за тях, като включвам дейности в уроците, които насърчават ученето като продуктивна усилие – а не като разочарование.

В моята работа по разнообразието, обективност и приобщаването, открих, че картите са изключително полезни, за да определя къде трябва да стана по социално и културно компетентна относно учениците, с които аз и моите колеги се опитваме на сме съпричастни.

Натискът за напредък по отношение на обективността в училище накара преподаватели да осъзнаят, че трябва да намерим креативен, но същевременно практичен начин да разберем учениците на културно, социално и академично ниво. Чрез картата на емпатия, можете да разкриете тези основни моменти, които да вземете предвид, за да им помогнете да научат и приложат подходящите за тях житейски, социални и академични умения.


Източник:https://www.edutopia.org

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Полина Йончева