Ранни признаци, които могат да помогнат за прогнозиране на риска от ADHD

Ранни признаци, които могат да помогнат за прогнозиране на риска от ADHD

Информация, налична още при раждането, може да помогне да се идентифицират деца с по-голяма вероятност да развият ADHD (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност), според ново изследване от RCSI Университет по медицина и здравни науки.

Проучването, публикувано в Развитие и Психопатология, изследва данни от почти 10 000 деца в Съединените щати, показвайки, че информацията за бременност и раждане може да помогне да се предскаже степента на симптомите на ADHD в детството.

Проучването за когнитивно развитие на мозъка на подрастващите (ABCD) е текущо проучване на деца в САЩ, родени между 2005 и 2009 г. Децата са включени в проучването на възраст 9-10 години и родителите им са запитани за аспектите на бременността и раждането, както и текущото психично здраве на детето им.

Изследователите от RCSI идентифицират 40 фактора, които обикновено се познават при раждането, включително пола на бебето, възрастта на родителите, всякакви усложнения по време на бременността или раждането и излагането на бебето в утробата на фактори като цигарен дим. Използвайки машинно обучение и статистически техники, те установяват, че 17 от 40-те фактора са особено добри за прогнозиране на броя на симптомите на ADHD в детството.

Съавторът на изследването, д-р Ниамх Дули от отдела по психиатрия на RCSI, обяснява, че малко проучвания досега са разглеждали как пренаталната информация и информацията за раждането може да бъде полезна за прогнозиране на ADHD:

„Ние знаем, че определени събития по време на месеците в утробата могат да имат дълготрайни последици за здравето. Но не са много проучванията, които са се опитали да определят количествено колко полезна може да бъде пренаталната информация за предсказване на симптомите на ADHD в детска възраст. Фокусирахме се върху лесно достъпна информация за бременности и раждания, каквато е тази в пренаталните записи. Това гарантира, че нашите резултати могат да бъдат сравнени с други проучвания, използващи медицински досиета, и че те са от значение за общественото здраве.”

„Другият ключов елемент от това проучване беше признаването на приноса на социалните, икономическите и демографските фактори за здравето на майката и детето. Например, пренаталната информация не предсказва симптомите на ADHD еднакво между половете, семейните доходи или расови/етнически групи “, посочва д-р Дули.

Мери Кенън, професор по психиатрична епидемиология и младежко психично здраве в RCSI и съ-ръководител на изследването, коментира: „Въпреки че обяснихме само до 10% от вариациите в детските симптоми на ADHD, това беше с информация, която обикновено е налична при раждането. Не можем да предскажем кой ще развие ADHD в детството само с информация за раждането, но можем да помогнем да се определи кои деца най-много се нуждаят от подкрепа, особено когато се комбинират други фактори като генетика или семейна история и ранна жизнена среда.”

„В нашето проучване майките бяха запитани за бременността и раждането на детето, случили се 9-10 години по-рано. Следващата стъпка би била да се проведе проучване в група, която е била проследена в реално време през бременността, раждането и детството. Това би повишило доверието ни в тази пренатална информация и увереността, че тя може да помогне за идентифицирането на деца, изложени на риск от развитие на ADHD, на много ранен етап от живота.“

Факторите, които се открояват в проучването като полезни при предсказване на развитието на симптомите на ADHD в детството, включват мъжки пол на плода, излагането на рискови фактори в утробата, като цигарен дим, наркотични вещества, както и инфекции на пикочните пътища или ниски нива на желязо при майката.

Източник: www.sciencedaily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Любка Димитрова
Photo credit: Freepik