Родителство с добро: Изследване на добротата като фактор за подобряване на здравето на мозъка

Родителство с добро: Изследване на добротата като фактор за подобряване на здравето на мозъка

Обучаването на децата как да бъдат добри и мили и доброто отношение на родителите у дома подобряват устойчивостта на родителите и емпатията при децата.

Милото отношение не просто влияе на чувствата на хората около нас, то може да повлияе значително на мозъчното здраве на всеки един член на семейството.

Екип от изследователи с разнообразна насоченост и клинични специалисти от Центъра BrainHealth към Тексаския университет в Далас се е опитал да разбере дали онлайн програма за обучение може да подобри социалното поведение на децата в предучилищна възраст и устойчивостта на техните родители по време на COVID-19 пандемията.

Откритията са публикувани наскоро в Frontiers in Psychology от изследователите на BrainHealth.
Екипът открива, че практикуването на доброто поведение вкъщи подобрява устойчивостта на родителите и емпатията при децата.

Изследователите проучват въздействието на онлайн програма по практикуване на добрина, адаптирана от учебната програма Children’s Kindness Network, основана от Тед Драйър, върху 38 майки и децата им на възраст между три и пет години.

Програмата “Добри умове с Мози” включва пет кратки модула, в които виртуална крава Мози представя интересни упражнения, които родителите могат да практикуват у дома, за да развиват милото отношение у децата си.

“Целта ни беше да насърчаваме родителите да участват в повече практически, подобряващи здравето на мозъка взаимодействия с децата си, които целят по-добро разбиране на околните, особено по време на продължителен стрес.”, посочват учените.

“Проучването показва, че да бъдеш добър и мил е силен фактор, който влияе на активната социална ангажираност, която от своя страна, е критичен компонент, свързан с цялостното здраве на мозъка.”

За да установят как точно това влияе на мозъчното здраве, екипът проследява нивата на устойчивост при родителите и нивата на емпатия при децата, преди и след програмата чрез въпросник.

Забелязва се значителна промяна след завършване на програмата. Както устойчивостта, така и емпатията изискват когнитивни умения като устойчивост при стресови фактори или умения за разглеждането на различни гледни точки.

Следователно техните открития подкрепят идеята, че добротата може да повлияе на когнитивната функция и цялостното здраве на мозъка.

Изненадващо, изследователите установяват, че нивата на емпатия на децата остават под средните, въпреки значителното подобрение след завършването на програмата. Това може да се обясни с факта, че мерките за безопасност при COVID-19 значително ограничават нормалното социално и емоционално обучение на децата.

Изследователите тестват и дали допълнителни научни материали, които са в основата на програмата, ще окажат влияние на нивата на устойчивост при възрастните.

Случайно подбрана група от 21 майки, участващи в проучването, получили няколко допълнителни абзаца относно невропластичността на мозъка. Тези допълнителни изследванията не показват разлика в резултатите между родителите.

Родителите могат да използват прости стратегии у дома.

“В стресови времена отделянето на време да бъдем добри със себе си и да го демонстрираме на децата си оказва положително влияние на мозъчното здраве.”, изтъкват авторите на изследването.

“Не подценявайте силата на бъдеш добър, защото в крайна сметка тя може да промени мозъка ви.”

Дори може да повлияе на хора в обкръжението ви, които не са част от семейството.

Абстракт

Все повече изследвания предполагат, че добрата семейна среда като положителна комуникация родител-дете и ниски нива на родителски стрес са свързани с по-добро когнитивно развитие, по-добра ангажираност в училище и по-стабилни отношения с връстниците в ранна възраст.

Covid-19 пандемията оказа огромно негативно влияние в много аспекти на всекидневния живот, особено за родители на малки деца от три до пет години, които се сблъскват с изолация, откъсване от света и безпрецедентни промени в начина на общуване. За щастие мозъкът е податлив на промяна.

Изследвания показват, че участието в проява на доброта, изграждането на отношения, основани на доверие и зачитането на чувствата на околните помага за установяването на нови невронни пътища и подобрява качеството на живот. Същевременно, малко проучвания изследват ефектите на родителските дейности, свързани с проява на доброта при децата в предучилищна възраст.

Настоящото проучване е свързано с това дали интеракциите родител-дете с добронамереност могат да служат за потенциатор на мозъчното здраве, изследвано с нивата на устойчивост и емпатия при децата.

Проучването, проведено в пика на пандемията, включва майки между 26-46 години, чиито резултати са проследявани чрез въпросници Анкетите включват въпроси показващи нивата на устойчивост при родителя и нивата на емпатия при техните деца преди и след завършване на 4-седмичен онлайн курс.

Половината от групата родители са получили допълнително обучение, което обяснява принципите на невропластичност, емпатия, перспективно мислене и устойчивост. Майките и в двете групи показват повишена устойчивост (p>0.001) и са установени по-високи нива на емпатия в поведението на техните деца (p>0.001) след завършването на курса.

Няма значителна разлика между групата, получила допълнителни материали и тази, която не е провела допълнително обучение. Това сравнение показва като цяло занижени стойности на устойчивост и емпатия в резултат от пандемията.

Резултатите подкрепят твърдението, че добротата е мощен стимул за мозъчното здраве.

Това изследване е било валидно и подходящо за родителите в контекста на стреса, причинен от COVID-19 пандемията. Но има широк спектър от различни превантивни и проактивни подходи за подобряването на мозъчното здраве, сочосват изследователите.

Източник: neurosciencenews.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Виктория Лилянова
Photo credit: Freepik