При близнаците жестовете и речта вървят ръка за ръка в езиковото развитие

При близнаците жестовете и речта вървят ръка за ръка в езиковото развитие

Близнаците изостават от „единичните“ деца и с жестовете, и с речта. Близнаците правят по-малко жестове и жестикулират към по-малко предмети от останалите деца. Използването на речта също изостава при близнаците, а развитието на речта, но не и жестовете, зависи и от пола, като момичетата се представят по-добре от момчетата.

Жестове като посочване или махане вървят заедно с първите думи на детето. Две проучвания на учени психолози от Държавния университет на Джорджия показват, че близнаците изостават от „единичните“ деца при правенето и използването на тези жестове.

Близнаците правят по-малко жестове и жестикулират към по-малко предмети от другите деца. Използването на речта също изостава при близнаците, а развитието на речта, но не и жестовете, зависи и от пола, като момичетата се представят по-добре от момчетата.

Изводите от изследването са зашеметяващи – те показват, че жестовете и речта вървят заедно при ранното развитие на близнаците. Ако единият изостава, изостава и другият. Изследването установява, че изоставането в жестикулирането с голяма вероятност предвещава изоставане и в речта. В същото време силното жестикулиране подсказва, че детето е на път да проговори. Родителите могат да ускорят проговарянето на своите деца като назовават предметите, които те посочват.

Изоставането в жестикулирането сред близнаците може да се дължи на по-ниския родителски принос, понеже родителите на „единични“ деца използват по-голямо количество и по-разнообразни жестове, отколкото родителите на близнаци. Вероятно родителите, които се грижат за близнаци, водят с тях по-къси разговори и използват по-малко жестове, защото вниманието им е разделено, а трудът е удвоен.

Изследванията анализират видеоданни от турски семейства и включват три групи двуяйчни близнаци – момчета, момичета и близнаци от различен пол, както и две групи „единични“ деца – момчета и момичета, заедно с техните родители. Отдавна се знае, че ранният речник на децата се различава според пола – момчетата имат по-малък речник, отколкото момичетата на същата възраст.

Момичетата на 2-3-годишна възрастсъставят по-дълги и по-сложни изречения от момчетата. Близнаците изначално са в неблагоприятно положение по отношение на езика, използват по-малко думи и започват да формулират завършени изречения по-късно от своите връстници, които са „единични“ деца. Момчетата изостават най-много, а момичетата близначки развиват по-богат речник и формулират по-сложни изречения от момчетата близнаци на подобна възраст.

През повечето време тези забавяния са нормално явление и не дават повод за притеснение. Почти всички деца се изравняват помежду си към около три години и половина.„

 

А при жестовете?

 

Бебетата започват да използват посочването на около 10 месеца, няколко месеца преди да произнесат първите си думи. Те посочват кучето няколко месеца преди да кажат думата „куче“. Жестикулирането им помага да изразят това, което още не могат да кажат с думи, и проправя път на първите думи на детето.

Въпреки че изоставането в жестикулирането и езика сред близнаците може да се дължи предимно на по-малкия родителски принос, близнаците понякога развиват своя собствена система за комуникация, дори свой собствен „близнашки език“, което, изглежда, забавя усвояването на езика. Според изследователите, той вероятно също забавя и жестикулирането. В повечето случаи забавяне в жестикулирането може да означава забавяне и на следващия езиков етап.

Ако обаче забележите, че изоставането в жестикулирането продължава дълго време, това може да е показател за потенциално забавяне в развитието на детето или на речта – посочват изследователите. От друга страна, ако детето не говори много в ранна възраст, но често използва жестове, родителят може да бъде убеден, че „езикът е на път“.

Колкото повече родителят се занимава с детето като използва жестове и реч, толкова по-добре детето усвоява и двете. Жестовете и речта образуват тясно интегрирана система в развитието на детето и първите жестове на детето често предшестват първите му опити за говорене.

Родителите, които са заинтересовани от тези връзки между жестовете и речта, могат да назовават предметите, когато децата им ги посочват, например: „Да, това е бутилка, искаш ли своята бутилка?“. Назоваването помага на децата да научат нови думи по-отрано. Родителите също така могат и по своя инициатива да посочват предметите пред детето, като ги назовават.

Жестовете са много мощен инструмент. Изследването препоръчва родителите да обръщат внимание на жестовете на децата си и да им дават словесни описания, за да подпомогнат тяхното езиково развитие.

Източник: ScienceDaily
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Виола Родионова
Редакция: Свилена Ралчева