Професионалисти: Семейно-ориентираният подход за работа с родители

Професионалисти: Семейно-ориентираният подход за работа с родители
  • Семейно-ориентираният подход е начин на работа в партньорство със семейството.
  • Семейно-ориентираният подход може да изгради най-добрата среда за здравето, развитието и благополучието на децата.
  • Можете да използвате семейно-ориентираният подход в работата си със семействата като цяло и в начина, по който подкрепяте децата и родителите.

Семейно-ориентираният подход: значение

Семейно-ориентираният подход е начин на работа в партньорство със семействата, за по- добро разбиране на обстоятелствата и подпомагане на родителите във вземането на решения относно това, какви стратегии са най-подходящи за техните деца и семейства.

Семейно-ориентираният подход има няколко основни принципа:

– Подкрепата работи най-добре, когато разбирате индивидуалните цели, очаквания, ценности и ежедневния живот на всяко семейство.

– Родителите познават най-добре семейството и децата си.

– Всяко семейство има силни страни, а ние се учим и израстваме най-добре, когато използваме силните си страни.

– Благосъстоянието и развитието на децата зависи от благосъстоянието на всички останали членове на семейството и на семейството като цяло.

– Семейното благополучие зависи от качеството на неформалната социална подкрепа и от наличието на официалните услуги за подкрепа.

Този подход е ефективен начин за подобряване на резултатите на семействата и децата и работи добре съвместно широк спектър от социални услуги.

Защо семейно-ориентираният подход е важен за децата

Децата се учат и развиват най-добре чрез ежедневната игра и взаимодействието с родителите и останалите членове на семейството. Когато помагате на едно семейство да изгради и придобие умения, знания и увереност за тези взаимодействия, вие също така помагате да се изгради най-добрата среда за здравето, развитието и благосъстоянието на децата в това семейство. Също така, родителите са експерти по отношение на децата си. Със семейно-ориентирания подход може да черпите от опита на родителите и да го използвате, за да разработите правилен подход за подкрепа на децата.

*Децата заемат централно място в семейно-ориентирания подход. Ако се фокусирате върху децата, когато взимате решения за техния живот и работите в партньорство с тях и техните роднини, по този начин насърчавате техните интереси, безопасност и благополучие. *

Използване на семейно-ориентираният подход

Може да използвате семейно-ориентирания подход в работата си със семействата като цяло, както и поотделно в работата си с децата или само с родителите.

Ето няколко идеи:

  • Работа със семействата

– Опитайте се да бъдете внимателни и отзивчиви към семейното разнообразие, включително расово, етническо, културно, социално-икономическо. Към семействата, в които родителите са от един и същи пол и тези със смесени бракове.

– Изграждайте услугата си на база това, което семействата и децата искат и на това, от което имат нужда. Най-добрият начин да се сдобиете с тази информация е като разговаряте с тях и задавате въпроси. Например, ако родителите кажат, че искат да прекарват повече време с децата си, можете да предложите услуга, която да включва много игри, разговори и взаимодействие между децата и родителите.

– Бъдете гъвкави в начина, по който предоставяте услугите си, като мислите в посока какво е най-полезно за всеки един член от семейството. Например, някои семейства може да предпочетат работа лице в лице, а други онлайн.

– Работете със семействата, за да изградите мрежа от неформална и социална подкрепа. Например, ако свържете нови родители с нова родителска група, напълно е възможно те да се нуждаят от по-малко официална подкрепа.

– Изградете връзки с други институции и хора, предлагащи специализирани услуги за деца и семейства, за да знаете къде да насочите семействата, с които работите.

  • Работа с децата

– Работете със семействата, за да обградите децата със сигурни и любящи взаимоотношения – у дома и в обществото. Срещайки се с цялото семейство и предоставяйки възможност за пълноценно общуване по време на срещите, може да научи както родителите, така и децат да водят градивен диалог и да видят отношенията си в семейството и обществото по нов начин.

– Осигурете безопасност и добра храна за децата.

– Обръщайте внимание и отговаряйте на знаците, които ви дават децата.

– Използвайте силните страни и интересите на всяко дете като основа, върху която да изградите процеса на учене. Например, ако дадено дете обича да пее, може да използвате песни в процеса на учене или да учите докато пеете.

– Обградете децата с думи, с разговори. Може да използвате книги, музика, разказване на приказки и т.н.

– Окуражавайте любопитството и играта.

  • Работа с родителите

– Бъдете отзивчиви, надеждни и спазвайте ангажиментите си към родителите. Например, ако кажете, че ще се обадите или че ще посетите семейството в определено време, уверете се, че ще го направите.

– Не се опитвайте да правите предположения относно това, какво има нужда да знаят родителите. Разговаряйте с тях за техните цели и информацията, от която се нуждаят.

– Слушайте родителите внимателно, когато задават въпроси. Имайте предвид, че родителите могат да се чувстват много притеснени, когато не знаят нещо, особено ако е свързано със здравето или благополучието на техните деца.

– Осигурете подкрепа без да съдите. Например, вместо да казвате „Не трябва да повишаваш тон на Томи, когато не слуша“, може да кажете „Разбирам, че сте изморени и в подобна ситуация е трудно да се запази спокойствие. Нека да видим какво може да направим, за да помогнем на Томи да бъде по-отзивчив.“

– Ако семейството изпадне в криза, приемете и уважавайте родителите, които са объркани или силно емоционални. Всеки може да изпадне в кризисна ситуация. Това, което може да помогне е да дадете няколко минути на родителя да успокои съзнанието си. Начин, по който може да помогнете това да се случи е например да предложите чаша вода.

Източник:https://raisingchildren.net.au
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Стефка Биволарска
Редакция: Милена Божинова