Какво е важно да знаем за терапията с животни

Какво е важно да знаем за терапията с животни

Снимка: Pinterist

Взаимодействието с професионално тренирани кучета, коне и птици може да помогне на хора с физически или психически здравословни състояния. Терапията с животни и/или домашни любимци се отнася до използването на животни за различни услуги в помощ на хора, които имат специфични физически или психически заболявания.

Терапията с животни или терапията с домашни любимци се отнася до използването на животни като начин да се помогне на хората да се справят и възстановят от определени физически или психически здравословни състояния.

В зависимост от нуждите и необходимата терапия, хората могат да избират между различни животни – кучета, коне, птици и др.

В повечето случаи терапията с помощта на животни не е единствената терапевтична възможност, но може да бъде подходящ избор при някои състояния.

Продължете да четете, за да научите повече, включително как работи, на кого може да е от полза и още.

Какво представлява терапията с животни?

Освен че животните ни носят комфорт и близост, те могат да предупредят ако някой е в опасност или дори да изпълнят конкретни действия за спасяване на човек в нужда. Този вид терапия не може да замести други видове лечение, но може да се използва като допълнителен и алтернативен начин за подобрение на качеството на живот.

Като цяло, крайната цел на терапията с животни е да облекчи или помогне на хората да се справят с някои симптоми на различни заболявания, където това е възможно.

Точния вид терапия може да варира значително в зависимост от състоянието на човека, видът животно и какъв вид терапия предоставя то.

Терапията с животни е изградена върху концепция, наречена човешко-животниска връзка, която описва човешкото желание да взаимодейства и да се свързва с животните. За много хора взаимодействието с приятелско настроени животни води до формирането на връзка с тях. Тя може да доведе до успокояващо състояние у човека.

Сама по себе си тази връзка може да помогне на човек по различни начини, като:

 • Намаляване на скуката
 • Увеличаване на движенията и дейностите чрез разходки и игри
 • Осигурява компания и намалява самотността
 • Увеличава социалните взаимодействия
 • Подобрява настроението и общото благосъстояние

Положителните взаимодействия с животни могат да доведат до ползи за ума и тялото, като например намаляване на стреса и по-балансирано психично и емоционално състояние като цяло.

Как работи терапията с животни?
Терапията с животни може да има различни цели, които определят начинът й на работа, като например:

 • Осигуряване на комфорт и намаляване нивата на болката;
 • Подобряване на движенията или моторните умения;
 • Развиване на социални или поведенчески умения;
 • Повишаване на мотивацията за извършване на дейности като например правене на упражнения или взаимодействие с другите.

Процесът на терапията с животни основно включва треньор на животното, който най-често е и стопанинът, водещ животното на всяка сесия. Треньорът работи под ръководството на терапевта, за да помогне на човека да постигне целите на своята терапия.

Много организации обучават треньори на животни и ги свързват с медицински работници и терапевти. Повечето работят като доброволци. Преди да бъде одобрени за терапевтични цели, животното и треньорът трябва да преминат през многобройни сертифицирани обучения.

Като цяло водачът трябва да премине през курс на обучение за това как да взаимодейства с хора и да извършва видовете терапия, които ще предоставя.

Животното също трябва да премине през определени етапи на проверка. Те включват проверка на имунизациите и извършването на физически прегледи, за да се гарантира, че животното като цяло е здраво и без никакви заболявания. Животните също трябва да преминат през оценка на поведението им, за да е сигурно, че ще се държат подобаващо, както с треньора, така и с другите хора.

Освен това, животното ще трябва да премине курс по изпълнителност. Това стриктно тестване и сертифициране осигурява безопасността и професионализма на всички участващи и помага да се даде достъп на хората до възможно най-добрите терапевтични сесии.

Важно е да отбележим, че куче за терапия не е същото като куче-водач и то няма същите права. Например, кучето за терапия не може да придружи треньора в бизнес учреждение.

Кой може да се възползва?
Терапията с животни може да помогне на хора при редица здравословни проблеми.
Психическо здраве

Организацията Pet Partners отбелязва, че този вид терапии могат да подобрят някои аспекти на живота със стрес и разстройство като:

 • намаляване на тревожността и стреса;
 • намаляване на усещането за болка;
 • намаляване на чувството за страх и безпокойство;
 • повишаване на усещането за социална подкрепа;
 • осигуряване на мотивация, стимулация и внимание.

Преглед на проучване отбелязва, че терапията с животни изглежда осигурява ползи, както за физическото, така и за психическото здраве. Доказателствата за асистираната от животни терапия изглеждат най-силни при маркерите за тревожност и депресия при най-широк кръг от хора.

Изследователите отбелязват, че терапията може да бъде благоприятна за хора от много различни възрастови групи и с различни заболявания. Например, изследване от 2019 открива, че ползването на кучета за терапия подобрява ефикасността от лечението на психическото здраве сред подрастващите.

Заедно тези фактори могат да направят терапията подходяща за състояния като:

 • деменция;
 • депресия;
 • тревожност;
 • разстройство на аутистичния спектър;
 • разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD);
 • шизофрения.

Проучвания, включващи ползването на терапевтични коне и кучета показват, че терапията с животни също може да помогне за облекчаването на симптомите на посттравматичен стрес (PTSD).

Някои хора, възстановяващи се от зависимости могат също да реагират добре и да почувстват по-голямо благополучие докато работят с животни.

Физическо здраве
Някои видове терапия с животни могат да помогнат при състояния като:

 • епилепсия;
 • сърдечна недостатъчност;
 • болки при онкологични заболявания;
 • следоперативно възстановяване;
 • детска церебрална парализа;
 • възстановяване след масивен удар или друго състояние, причиняващо загубата на моторни движения.

Работата с животни при тези случаи може да мотивира човек да продължи с терапията, да подобри настроението си и да намали признаците на болка и страдание. При физически състояния, работата с животни може да помогне на хората да се движат правилно и да правят по-често упражнения.

Освен това, някои заведения за дългосрочни грижи могат да предложат програми за терапия с домашни любимци, които да помогнат за подобряване на настроението и общото благосъстояние на хората там.

Проучване в Psychogeriatrics е открило, че подпомаганата от кучета терапя в заведения за дългосрочни грижи за възрастни хора помага да се намалят симптомите на депресия. Изследването предполага, че кучетата помагат за улесняването на социалните взаимодействия и създават положителни емоционални реакции.

Въпреки това са нужни още изследвания, за да се потвърдят ползите от терапията с животни.

Рискове
Докато терапията с домашни любимци може да бъде полезна за хора с определени здравословни проблеми, тя може да не бъде подходяща за всички.
Някои хора могат да бъдат алергични към животните, които участват в терапията. Много хора са алергични животинска козина например. З тях терапията с животно би нанесла повече щети, отколкото да допринесе с нещо.

Други пък просто могат да изпитват страх от животните. Те не биха избрали този тип терапия, тъй като тя ще ги стресира повече.

В някои случаи човек може да се привърже към животното много бързо. Това чувство може да доведе до усещане за притежание или всъщност да намали удовлетвореността от терапията.

Освен това, терапевтичните животни, които посещават болници и други видове заведения за дългосрочна грижа, могат да бъдат носители на различни видове инфекции или болести. Има шанс те да разпространят тези инфекции по хората, което прави тестването на животните много важно.

Алтернативи
Терапията с животни се разглежда като допълнителна и придружаваща основният терапевтичен подход. Тя не е основа за лечението на каквото и да е заболяване и трябва само да подобрява или допълва друго лечение. Тя не е заместник на другите видове терапия като психотерапия или физиотерапия.

Обобщение
Терапията с животни включва постоянни сесии с професионално обучени животни и техните треньори. Има за цел да помага на хората да се справят с нарушения на физическото и психично здраве.

Терапевти и специалисти по психично здраве може да препоръчват и прилагат терапия с животни при различни състояния, като имат предвид различни цели за всеки човек.

Някои хора може да не харесат терапията с животни или да имат различни причини да я отбягват, съответно те могат да избират и алтернативни терапии.

Всеки, който обмисля терапия с животни трябва да обсъди процеса и какви ползи може да има от него с доктор или специалист по психично здраве.

Превод за център “Малки чудеса”: Гергана Василева Колева
Редакция за център “Малки чудеса”: Мирослава Бояджиева
Източник: www.medicalnewstoday.com