Какви са признаците на дискалкулия

Какви са признаците на дискалкулия

Дискалкулията е различно нещо от тревожността от математика, но хората с дискалкулия могат да бъдат чувствителни и да им е много трудно при дейности, включващи математика, например – те могат да се напрегнат или разочароват, когато играят настолни игри.

Имайте предвид, че всички хора могат да се затрудняват понякога с математиката. На децата с дискалкулия им е много по-трудно, отколкото на техните връстници и трудностите им ще продължат във времето.

Използвайте следните насоки за проверка, за да следите всички потенциални признаци на дискалкулия и след това обсъдете притесненията си с учителя на вашето дете или специалист.

Предучилищна възраст:

 • Трудно му е да се научи да брои;
 • Трудно му е свърже число с обект, като например, че „3“ се отнася за групи от неща, като 3 торти, 3 коли или 3 играчки;
 • Трудно му е разпознава модели, като от най-малкия към най-големия или от най-високия към най-ниския;

Начално училище

 • Има проблеми с научаването и запомняне на основни факти с числа, като числови връзки, например 6+4+ 10;
 • Все още използва пръсти да брои вместо да използва по-напреднали стратегии (като ментална аритметика);
 • Лошо разбиране на знаците “+ “ ,“ – “, както и тези за умножение и деление, обърква се математическите символи;
 • Трудно разпознава че 3+5 е същото като 5+3 или може да не е в състояние да реши 3+26-26 без изчисляване;
 • Има проблеми с поставяне на стойността, често поставя числа в грешна колона;
 • Може да не разбира математическия език или да не може да измисли план за решаване на математически проблем;
 • Трудно разбира математическите фрази като по-голямо от и по-малко от;
 • Има проблем със следенето на резултата в спорта или игрите;
 • Има затруднение при изчисляване на общата цена на артикулите;
 • Избягва ситуации, които изискват разбиране на числата, като играенето на игри, които включват математика.

Средно училище

 • Не успява да разбере информацията в диаграми и графики;
 • Намира проблем в намирането на различни подходи към един и същи математически проблем – като добавянето на дължина и ширина на правоъгълник и удвояване на отговора за решаване на периметъра (вместо да добавят всички страни);
 • Трудно му е да научи и разбере методи за разсъждение и многоетапни изчислителни процедури;
 • Има проблем с измерването на количества – като съставки в проста рецепта или течности в бутилка;
 • Липса на увереност в дейности, които изискват бързина на разбиране, разстояние или упътвания, може лесно да се изгуби;
 • Има проблем с прилагането на математически понятия към парите, като например изчисляване на ресто.

Възрастни

Типичните симптоми включват:

 • Затруднено броене наобратно;
 • Затруднено запомняне на „основни“ факти;
 • Бавно извършване на изчисления;
 • Слаби аритметични умения;
 • Лошо усещане за числа и пресмятане;
 • Трудности в разбирането на стойности;
 • Добавянето често е операция по подразбиране;
 • Високи нива на математическа тревожност.

Източник: https://www.dyslexia.uk.net/
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Светлана Дичева

Photo credit: Freepik