Как да създадем класна стая подходяща за деца с дислексия

Как да създадем класна стая подходяща за деца с дислексия

Съвети за учители, които искат да помогнат на деца с дислексия.

Класна стая, която е благоприятна за деца с дислексия, започва с учител, който има отношение. Първото нещо, което можете да направите, за да стане вашата училищна стая благоприятна за деца с дислексия, е да разберете какво представлява. Разберете как състоянието пречи на децата да учат и какви са симптомите. За съжаление хората все още не са добре запознати с дислексията. Много хора мислят, че дислексията е когато децата обръщат букви и въпреки, че това може да е признак на дислексия при малки деца, има много повече неща свързани с този проблем с ученето. Колкото повече знаете за дислексията, толкова по-добре ще помогнете на учениците си.

Като учител може да се притеснявате, че не обръщате достатъчно внимание на останалите си ученици, когато прилагате промени с обучението за един или двама ученици с дислексия. Предполага се, че между 10% до 15% от учениците имат дислексия. Това значи, че имате поне един ученик с дислексия, може би и повече, които не са диагностицирани. Стратегиите, които ще въведете в класната си стая, ще помогнат не само на учениците с дислексия, но и на останалия клас. Когато правите промени за учениците с дислексия, правите позитивни промени за всички ученици.

Промени, които можете да направите в заобикалящото пространство

 • Обособете тихо място в стаята. Поставяне на килим в тази зона ще помогне с намаляването на шума. Минимизирайте поводите за разсейване, за да позволите на учениците с дислексия да имат пространство, в което могат да четат и да се концентрират над учебната работа. За ученици с дислексия, които проявяват признаци на тревожност, това може да е място за отдих, когато се чувстват нервни, растроени или ядосани.
 • Поставете аналогов и дигитален часовник един до друг на стената. Това ще помогне на учениците да видят двата начина на репрезентация на времето и да направят връзката между двете.
 • Отделете част от дъската за дневна информация. Напишете деня и датата, както и задачите за домашно. Използвайте едно и също място всеки ден и се постарайте да пишете с достатъчно голям шрифт, така че всички ученици да виждат добре. Големият шрифт помага на децата с дислексия да се ориентират, когато записват информация в тетрадките си.
 • Направете плакати с най-често използваните думи и информация, която се използва често и ги сложете на няколко места в стаята. За по-малки ученици това би могло да е азбуката и дните от седмицата, за по големите – лексикални думи и изрази. Ленти с такава информация могат да бъдат залепени и на чиновете на децата. Това помага да се намали нуждата от запаметяване и позволява на деца с дислексия да се фокусират върху други умения. За по-малки деца добавете картинки към думите, за да им помогнете да свържат написаната дума с предмета.
 • Сложете учениците с дислексия да седят близо до учителя. Това не значи задължително на първия ред, но трябва да могат лесно да виждат учителя с периферното си зрение. Също така трябва да седят далеч от разговорливи деца, за да се минимизира разсейването.

Методи за преподаване

 • Говорете по-бавно и използвайте прости изречения. Учениците с дислексия може да имат нужда от повече време, за да разберат информацията. Използвайте паузите докато говорите, така ще им дадете повече време.
 • Подгответе материали за организиране на информация за писмени задания. Намерете или създайте примери за писмени рамки и мисловни карти, от които учениците могат да избират, когато се подготвят за писмените задания.
 • Не карайте ученик с дислексия да чете на глас пред целия клас. Ако ученикът сам изяви желание, му позволете да чете. Може да му дадете възможността да се подготви с няколко параграфа вкъщи и тогава да ги прочете пред целия клас.
 • Дайте възможност на учениците си да покажат своите знания по даден предмет в различни формати. Например презентации, картонени табла и дискусии са различни форми, в които децата могат да покажат своите знания без да се страхуват от провал или да се чувстват засрамени.
 • Използвайте повече едно сетиво при преподаване на уроците. Установено е, че учениците с дислексия учат по-пълноценно, когато използват повече сетива. Използвайте арт проекти, постановки и занятия, свързани с използването на ръце, за да затвърдите уроците.

Оценяване

 • Позволете на учениците с дислексия да използват електронни устройства за работа в клас и тестове. Например електронен речник, лексикон, компютър или говорещ калкулатор.
 • Не вземайте точки за правопис. Ако подчертавате грешно изписани думи, го правете отделно от оценяването и направете списък с думи, на които често се греши, за използване при писмени задания.
 • Предложете възможност за изпитване с разказване на глас, вместо писмено задание и удължено време за официално изпитване.

Индивидуална работа с ученици

 • В началото на годината, работете индивидуално с всеки ученик, за да оцените знанията му за звуковете и изгответе план за специални сесии, в които да изгладите пропуските.
 • Преценете силните и слабите страни на всеки ученик. Използвайте педагогически методи, за да развиете силните страни на учениците. Учениците с дислексия могат да са рационални и добри при решаването на проблеми, използвайте тези качества като основа.
 • Поощрявайте постиженията на децата, дори и да са малки.
 • Използвайте техниката за позитивно затвърждаване, като направите програма с награди и последствия, за да помогнете на децата да се справят с дислексията.
 • Предоставете програмата за деня, за по-малки деца включете и картинки.
 • Най-важното е да запомните, че учениците с дислексия не са мързеливи и глупави.

Източник:https://www.thoughtco.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”:Оля Божинов

Photo credit: Freepik