Каква е връзката между ADHD и очите

Каква е връзката между ADHD и очите

Някои очни заболявания са по-често срещани при хора със Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Те включват рефракционни отклонения – като астигматизъм и недостатъчна конвергенция на погледа, което затруднява очите да останат фокусирани, когато гледат близкостоящи обекти.

Но зрителните увреждания не са симптом за наличие на ADHD. Въпреки предположенията за наличие на връзка между някои очни заболявания и ADHD, учените все още не могат да определят каква е тя.

В тази статия ние разглеждаме по-детайлно отношението между зрението и ADHD, включително връзката между зрителните увреждания и ADHD, също така дали ADHD причинява замъглено виждане и какво може да помогне при тези състояния.

Какво представлява ADHD

ADHD е заболяване, което възниква при развитието на нервната система засягайки вниманието и контрола на нервните импулси.

Причинява следните симптоми:

 • Хиперактивно поведение, като неспособност за запазване на спокойствие в седнало/статично положение.
 • Импулсивно поведение, създаващо ненужни опасности.
 • Трудности при концентрацията, особено при по-продължителни периоди.
 • Трудности в организацията, при които се забравя изпълнението на ежедневни задължения или домашна работа.

ADHD би могло да се изразява предимно в липсата на внимание, което означава, че то засяга главно способностите на човек за концентрация. Също така ADHD би могло да се прояви основно като хиперактивно поведение и увреждане на нервната система, явявайки се главен фактор за възникването на това поведение. При хората с комбиниран синдром се проявяват и двата вида симптоми.

Определени здравословни проблеми са по-често срещани при хора с ADHD. Някои от примерите за това включват: поведенчески разстройства, трудности в учението като дислексия, също така безпокойство и депресия. Съпътстващо заболяване, за което се знае по-малко, са зрителните увреждания.

Как ADHD влияе на зрението

Зрителните нарушения не са част от критериите за диагностициране на ADHD. Но съществува взаимовръзка между заболяванията засягащи зрението и ADHD.

Анализ проведен през 2016 година върху изследване на деца със и без зрителни увреждания установява, че ADHD се диагностицира много по-често при децата със зрителни увреждания. От общо 75 000 деца, при 15,6% от тези притежаващи зрителни увреждания е диагностициран ADHD, докато при децата без зрителни увреждания този процент е 8,3%.

Изследването разкрива връзките между ADHD и някои специфични зрителни увреждания. Те включват:

 • Астигматично рефракционно отклонение; рефракционните отклонения възникват, когато формата на окото възпрепятства светлината да се фокусира правилно върху ретината, замъглявайки по този начин зрението.
 • Недостатъчна конвергенция: при недостатъчна конвергенция очите губят способност да останат фокусирани, когато погледа е насочен върху по-близки обекти, причинявайки замъглено или двойно зрение. При изследване проведено през 2012 година е установено, че при деца с ADHD има много повече симптоми на недостатъчна конвергенция, отколкото при децата без този симптом. Също така е установено, че при наличие на ADHD, много по-вероятно е недостатъчната конвергенция да повлияе негативно върху резултатите на децата.
 • Цветоусещане: ограничено проучване проведено през 2014 установява, че при младите хора с ADHD вероятността от трудности при възприемането на цветове от синия спектър е по-висока. Но тъй като проучването е проведено само върху 60 човека, резултатите не би следвало да се приемат като общовалидни.

Въпреки съществуването на определени теории, учените все още не могат да установят със сигурност причината, поради която зрителните увреждания и наличието на ADHD изглеждат свързани. Една от тези теории се отнася до т.нар. изпълнителна функция.

Изпълнителната функция се изразява в персоналните възможности за планиране, организиране и способност за запазване на концентрацията. В определени случа, хората с ADHD имат по-ниско ниво на изпълнителна функция, отколкото тези без наличие на този проблем.

Но авторите на изследване от 2016 г. предполагат, че зрителните увреждания принуждават хората да отделят по-голяма част от тяхното внимание за ориентация в заобикалящата ги среда, което възпрепятства възможностите им за концентрация върху останалите неща. Това би могло да изостри симптомите на ADHD или да ги прави по-забележими.

Друга вероятна причина е поставянето на неправилна диагноза. Зрителните увреждания от средна и по-ниска степен не винаги са лесно забележими при децата и много често децата не успяват да опишат своите проблеми на възрастните. Зрителните затруднения биха могли да доведат до загуба на фокус или отделяне на твърде много време за изпълнение на задачите, което би могло неправилно да бъде възприето като признак на ADHD.

Няма доказателства, че очните заболявания играят роля в причиняването на ADHD.

Симптом на ADHD ли е неспособността за волева промяна на зрителния фокус

Неспособността за волева промяна на зрителния фокус не е симптом на ADHD. Въпреки това някои зрителни увреждания, които засягат способността на окото да се фокусира, са по-често срещани при хора с ADHD. Например, недостатъчната конвергенция затруднява очите да се фокусират върху близки обекти.

Това не означава, че недостатъчната конвергенция е симптом на ADHD, а единствено, че между двете заболявания съществува определена връзка.

Друга възможна причина, поради която децата с ADHD са неспособни да променят волево зрителния си фокус е тяхната нервност или хиперактивно поведение по време на очните прегледи.

Може ли ADHD да причини замъглено зрение

Някои очни заболявания са по-характерни при хората с ADHD. Те включват астигматизъм и недостатъчна конвергенция. Това обаче не означава, че ADHD сам по себе си е причина за замъгленото виждане.

Изследователите все още не са установили причинно-следствена връзка между ADHD и зрителните симптоми. Засега това означава, че няма доказателства, че самия ADHD би могъл да причини замъглено виждане.

Какво би могло да помогне

Хората с ADHD и заболявания, които засягат зрението им, биха могли да получат положително въздействие върху ADHD симптоми си, при лечение на техните зрителни увреждания.

Рандомизирано контролирано проучване върху недостатъчната конвергенция при деца с ADHD открива, че след лечение на зрението им, децата съобщават за по-малко симптоми, свързани с очите, както и за по-добри резултати при четене.

Веднъж след като бъде постигнато по-ясно зрение, децата биха могли по-лесно да четат, да запазват концентрация, както и да завършват задачите си.

Някои от лечебните методи, които биха могли да бъдат ефективни включват:

 • Очила или други зрителни пособия: би било полезно да се провери дали децата и възрастните със зрителни заболявания имат подходящи очила или контактни лещи за техните нужди. В зависимост от вида на заболяването други помощни средства като увеличителни приспособления или Брайлова азбука също биха могли да бъдат полезни.
 • Очила с вградена призма: тези очила усилват зрението при конвергенция. Те биха могли да помогнат на човек с недостатъчна конвергенция да чете. Тези очила, обаче, биха могли да бъдат уморителни за очите, затова хората ги носят обикновено само за кратки периоди.
 • Оперативно лечение: някои рефракционни отклонения и проблеми с конвергенцията реагират положително при оперативно лечение с лазер. Дали това е добро решение е преценка на лекаря.
 • Зрителна терапия: тя е много близка до физиотерапията, при нея целта е очите да бъдат задържани по начин, който улеснява тяхното синхронизирано движение. Привържениците на този метод твърдят, че той би могъл да има положителен ефект върху движението, координацията и фокусирането на очите. Въпреки че доказателствата като цяло са оскъдни, резултатите от проучване, проведено през 2008 г., подкрепят използването на този метод.

Хората не трябва да използват очни превръзки за лечение на състояния като недостатъчна конвергенция.

Едновремено с лечението на зрителни проблеми, хората биха могли да третират или овладеят някой от симптомите на ADHD чрез:

 • Обучение на родителите и семействата, което ще ги научи как да реагират на децата с ADHD и да ги подкрепят.
 • Когнитивно-поведенчески програми, които могат да помогнат на хората с ADHD да научат и усъвършенстват уменията си за справяне.
 • Медикаменти, които могат да включват както стимуланти така и нестимулиращи лекарства.

Подходящата среда на хора с ADHD в училище и на работното място също може да окаже съществено влияние.

Американската Академия по Педиатрия приема, че следните фактори биха могли да улеснят успешното развитие в училище на деца с ADHD.

 • Допълнително време за изпълнение на задачите
 • По-малко домашна работа
 • Възможност да използват в час учебните материали

Възможно ли е ADHD да бъде погрешно диагностициран

Проучване проведено през 2016 г. стига до извода, че в някои случаи външните симптоми на очните заболявания при децата могат да доведат до грешно диагностициране на ADHD. Поради тази причина е важно да бъде потърсена експертна оценка при диагностицирането на ADHD, по този начин ще бъдат изключени всички други потенциални причинители на симптомите.

Важно е да се знае, че докато неправилното диагностициране на ADHD не е окончателно изключено, е възможно наличието и на двете заболявания. Родителите, възрастните, които полагат грижи за детето и учителите не би трябвало да правят опити за самодиагностициране.

При съвсем малките деца рутинните очни прегледи биха могли да помогнат при откриването на зрителни проблеми дори преди симптомите да бъдат забелязани от детегледачите.

Американската Академия по Офталмология препоръчва следните процедури:

 • Очен преглед на новородените
 • Вторичен преглед в периода между 6 и 12 месеца
 • Последващ очен преглед между 12 и 36 месеца
 • Проверка за коректност на зрението и очите между 3-та и 5-та година.
 • Преглед на зрението за късогледство и други често срещани зрителни проблеми при навършване на 5 години.

Кога да потърсим лекар

Обърнете се към лекар, ако възрастен или дете срещат трудност при гледане, четене или запазване на зрителния фокус.

Често главоболие, очно напрежение или трудност при завършването на задачите биха могли да бъдат симптоми на очно заболяване, особено ако тези симптоми възникват, когато човек се опитва да се фокусира върху близкостоящ обект, като например при четене или изпълнение на писменна домашна работа.

Докторът би могъл да извърши първоначален преглед. Ако ADHD е възможна диагноза, той може да препоръча специалист за извършване на оценка.

Свържете се с оптик или офталмолог ако:

 • Детето продължава да има зрителни проблеми след прилагане на ADHD.
 • Зрението на детето се влоши.
 • Лечението на зрението изглежда неефективно.

Свържете се с доктор, психиатър или терапевт ако:

 • ADHD лечението не помага.
 • Стимулиращите лекарства оказват странични ефекти.
 • Детето има нови или влошаващи се ADHD симптоми, или такива от други психични заболявания, като депресия.

Заключение

Някои очни заболявания са по-често срещани при хора с ADHD, така че двата типа състояния биха могли да бъдат свързани до известна степен. Към момента, обаче, учените не са установили със сигурност къде се намира връзката.

Затрудненото виждане може да причини или да влоши проблема с концентрацията и завършването на задачите, затова е важно да се получи професионална помощ при поставянето на оценка и оказването на грижи. Едновременно лечение на симптоми на ADHD и симптомите, свързани с очите, може да улесни фокусирането и да подобри качеството на живот.

Източник:www.medicalnewstoday.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Диан Иванов
Редакция: Миглена Христова
Photo credit: Freepik