Какво представлява дисграфията

Какво представлява дисграфията

Дисграфията е вид увреждане, което засяга способността за изписване на букви и думи на хартия и разбиране връзката между звуци, изговорени думи и написани букви. Дисграфията се счита за подтип на специфично увреждане на ученето, по-специално увреждане в писменото изразяване. [1]

Характерни белези

Хората с дисграфия изпитват значителни трудности с писмения език, въпреки че получават адекватен инструктаж. Написаното от тях може да бъде обърнато или с правописни грешки, а може и да е нечетливо. Някои ученици с дисграфия може да имат затруднения и с езиковата обработка, с връзката между буквите и звуците, които те представляват. Може да са в състояние да произнесат някоя дума буква по буква, но да имат затруднения при изписването й на хартия. [2]

Дисграфията най-често се среща при деца, когато за първи път се запознават с писането. При възрастни може да се развие след травма или инсулт. [3]

Погрешни схващания за дисграфията

Хората с дисграфия изпитват много повече трудности в писането от останалите, но способностите им в други области може да са средни или дори по-добри. Изложени са на риск да бъдат възприемани като мързеливи и небрежни в работата си поради разочарованието и умората, които изпитват, когато полагат усилията, необходими им за изпълнение на привидно лесни задачи.

Преподавателите трябва да осигурят положителен учебен опит, за да помогнат за поддържането на самочувствието и мотивацията в ученици с дисграфия.

Теории за причините за дисграфия

Счита се, че дисграфията включва затруднения с фините двигателни умения като двигателна памет, мускулна координация и движение при писане. Смята се, че езиковите, визуалните и двигателните центрове на мозъка също играят роля. Доказателствата сочат, че причината може да е наследствена. Хората, които са преживели мозъчни наранявания или инсулти, също може да показват признаци на дисграфия. [2]

Тестване

Цялостното психологическо и образователно изследване може да помогне при диагностицирането на дисграфията. Диагностичните тестове за писане може да се използват, за да се определи дали уменията за писане на обучаемия са нормални за възрастта му. Тестовете могат да предоставят информация и за развитието на умението за писане.

Чрез наблюдение, анализ на работата на учениците, когнитивна оценка и трудово-терапевтична оценка, преподавателите могат да разработят цялостни индивидуални планове за справяне с дисграфията. Ако имате нужда от повече информация свързана с тестване, терапия и помощ при дисграфия се свържете с нас тук или на телефон 0887 545 446.

Инструкция и терапия

Класическите програми се фокусират върху развитието на фини двигателни умения като хващане на молив, координация на ръцете и развиване на двигателно-мускулната памет. Езиковата и трудовата терапия помагат на обучаемия да развие важните връзки между букви, звуци и думи. Някои ученици работят най-добре с клавиатура или програми за разпознаване на реч.3

Научете повече за Дисграфията

Дисграфия: Как да разпознаете признаците на дисграфия във вашето дете
Дисграфия: небрежен почерк или още нещо
Дисграфия: Признаците на небрежен почерк биха могли да означават повече от лошо развитие на фината моторика

[1]MedlinePlus. Dysgraphia.
[2]Chung PJ, Patel DR, Nizami I. Disorder of written expression and dysgraphia: definition, diagnosis, and management. Transl Pediatr. 2020;9(Suppl 1):S46-S54. doi:10.21037/tp.2019.11.01
[3]National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Dysgraphia information page.

Източник: www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Искра Петрова
Photo credit: Freepik