Защо преписването от дъска е неефективно за деца с дислексия?

Защо преписването от дъска е неефективно за деца с дислексия?

Преписването на учебен материал от дъската по време на час е предизвикателство за всеки ученик, тъй като предполага изпълняването на няколко задачи едновременно и сменянето на различни модели на обучение. Процесът изисква от децата да четат, слушат и пишат, докато осмислят материала. Така, той става изключително сложен за ученици с дислексия.

Как технологиите повлияват на воденето на бележки?

Преди възхода на образователните технологии учениците преписваха, докато учителят пишеше на черната дъска, но днес с използването на устройства като Smartboard и софтуер като PowerPoint, думите просто се появяват магически. Така, докато учениците се опитват да четат и преписват от прожектирания урок, често се случва да настъпва объркване, грешни бележки, пропуски в знанията и разочаровани деца. Но какво да кажем за учениците с дислексия, на които също се налага да се справят със слабостите в езиковата обработка и паметта? Според Британската асоциация за дислексия воденето на бележки е неефективно за тези деца и „създава сериозни затруднения“.

Какви са предизвикателствата, които учениците с дислексия срещат, докато преписват от дъската?

Много ученици с дислексия се затрудняват да възпроизвеждат правилно думи и най-лошото от всичко е, че мнозина имат проблеми с проследяването на мястото, до което последно са стигнали, след като погледнат към тетрадката си. Освен това, когато са под натиск да работят бързо, учениците с дислексия обикновено имат проблеми с точното преписване на думите. В такава ситуация е възможно да смесят думи от две отделни изречения, да ги изпишат грешно, да пропуснат думи или да преплетат тези, които виждат на дъската, с думите, които учителят им говори. Дори и да запишат някои четливи бележки, те вероятно няма да научат или да разберат напълно съдържанието, което ще изисква друг подход на обучение или друг преподавател да повтори материала.

Какво показват последните изследвания?

Д-р Къркби съвместно с Групата за езици и грамотност в университета в Борнемут изследва как дислексията влияе на учениците, когато четат от дъската в класната стая.
Така тя открива, че преписването от дъската представлява голямо затруднение за учениците с дислексия.

„Това действие включва поредица от последователни визуални и когнитивни процеси, включително визуално кодиране, изграждане и поддържане на ментална репрезентация в работната памет и производство в писмена форма. Всичко това са дейности, които могат да бъдат предизвикателство за учениците с дислексия.“

В експеримента си те използват монтиран на главата инструмент, който проследява и записва движението на очите, прехвърлянето на погледа и писмената продуктивност при възрастни и деца, преписвали от бяла дъска. Резултатите от проучването показват, че възрастните обикновено разчитат и транскрибират думи като цели такива, но изследователите установяват, че дори деца без затруднения с четенето използват само части от думите, което често прави воденето на записки от дъската неефективно.

Какво може да се направи за отстраняване на този проблем?

Най-важното е учителите да забавят темпото. Да дадат на учениците време да усвоят и да се включат в съдържанието. Също така, да не забравят да използват и други подходи в учебния процес, за да увеличат ангажираността на децата, като практически дейности, дискусии и др.

Допълнителните предложения за водене на бележки включват:

  • Предложете на вашите ученици с дислексия и други обучителни затруднения разумни помощни похвати като използване на електронен бележник, който да записва вместо тях, използване на компютър или преписване на бележките на друг ученик.
  • Предложете копие от собствените си бележки на учениците в началото на часа. Не забравяйте да оставите място, за да могат те да добавят свои собствени мисли и насоки.
  • Позволете на учениците да използват технология като Smart Pen 9дигитални писалки, които записват всичко, което чувате и виждате), която ще им позволи да се върнат и да допълнят бележките си, да организират своите материали, да подчертаят важно съдържание и да прехвърлят написаните си думи в напечатан текст.
  • Публикувайте онлайн презентации на PowerPoint или ги направете достъпни за теглене от вашите ученици.
  • Преподавайте стратегии за водене на бележки.
  • Непрекъснато преценявайте способностите на учениците си за водене на бележки и им помагайте да „попълват пропуските“.

Д-р Ерика Уорън е автор, илюстратор и издател на мултисензорни образователни материали в Good Sensory Learning и Dyslexia Materials. Тя е и директор на „Learning to Learn and Go“ в Осининг, Ню Йорк.

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Диана Костова
Източник: https://learningspecialistmaterials.blogspot.com