Детето ми е несръчно! Диспраксията – как да я разпознаем?

Детето ми е несръчно! Диспраксията – как да я разпознаем?

Да разберем Диспраксията

Да подозирате, че детето ви може да има диспраксия – това би могло да предизвика много емоции. Въпреки че, диспраксията е сравнително често срещана, много хора никога не са чували за нея.

Диспраксията може да засегне способността на детето да изпълнява широк спектър от ежедневни физически задачи. Те могат да включват неща като скачане, ясен говор и държане на молив. Някои деца имат леки симптоми, а други – по-тежки. Има много начини да помогнете при диспраксия у дома и в училище. Да научите повече за това, би ви помогнало да намерите най-ефективните решения за вашето дете.

Какво е диспраксия?

dyspraxia article

Диспраксията не е признак на мускулна слабост или ниска интелигентност. Това е състояние на мозъка, което затруднява планирането и координирането на физическото движение. Децата с диспраксия са склонни да изпитват затруднение с равновесието и със заемане на поза. Те могат да изглеждат непохватни или „извън синхрон“ със своята среда.

Диспраксията има много имена: разстройство на координационното развитие, трудност при моторното обучение, трудности при моторното планиране и апраксия на речта. Тя може да повлияе на развитието на по-грубите моторни умения като ходене или скачане. Може да повлияе и на фините моторни умения. Това включва фините движения на ръцете, необходими за четливо писане, също така движенията на устата и езика, необходими за правилното произнасяне на думите.

Диспраксията може да повлияе и на социалните умения. Децата с диспраксия могат да се държат незряло, въпреки че обикновено имат средна или над средната интелигентност.

Диспраксията не се израства. Но професионалната терапия, физиотерапията, речевата терапия и други инструменти и стратегии могат да ви помогнат. Децата могат да се научат да развиват своите слаби места и да разчитат на силните си страни.

Различни видове диспраксия

Диспраксията може да засегне различни видове движения. Професионалистите може да я разделят на следните категории:

 • Идеомоторна диспракси (Ideomotor dyspraxia). Трудност при изпълнението на едноетапните моторни задачи като ресане на коса и махане за довиждане.
 • Идеационна диспраксия(Ideational dyspraxia) – по-трудно е да се извърши последователност от движения, като миене на зъби или оправяне на легло.
 • Оро-моторна диспраксия (Oromotor dyspraxia), наричана също речева апраксия или апраксия на речта – затруднява се координирането на мускулните движения, необходими за произнасяне на думи. Децата с диспраксия могат да имат реч, която е нестабилна и трудна за разбиране, защото имат проблем с произношението.
 • Конструктивна диспраксия (Constructional dyspraxia) – трудности с разбирането на пространствените взаимоотношения. Децата с този тип диспраксия може да имат трудности при възпроизвеждането на геометрични форми и/или използването и играта с конструктор.

Колко разпространена е диспраксията?

Въпреки че диспраксията не е толкова широко дискутирана, колкото други състояния, които оказват влияние върху ученето, като дислексията, се смята, че е доста често срещана. Приблизително 6% до 10% от децата показват някои признаци на диспраксия.Момчетата са засегнати по-често от момичетата. Но много хора със симптоми никога не са диагностицирани, което кара някои експерти да го наричат „скрит проблем“

От какво се причинява диспраксията?

Няма единно мнение по въпроса от какво точно се причинява диспраксията. Мнозина вярват, че гените биха могли да играят роля. Някои учени подозират, че диспраксията може да бъде причинена от проблем с нервните клетки, които изпращат сигнали от мозъка до мускулите.Някои изследвания сочат, че децата, които са родени преждевременно, имат ниско тегло при раждане или са изложени на влиянието на алкохол в утробата, са с по-голяма вероятност да имат диспраксия, въпреки че не е ясно защо. Мозъчни травми или инсулт също могат да доведат до появата на диспраксия, както и специфични проблеми в развитието на детския мозък.

Какви са симптомите на диспраксия?

Диспраксията засяга някои деца по-сериозно от други. Признаците, които може да забележите, също могат да бъдат различни, докато детето ви расте. Като цяло, симптомите са налице още в началото на живота. Бебетата могат да бъдат необичайно раздразнителни и да изпитват затруднения при хранене. Те могат да са бавни, при постигане на важните етапи от развитието, като преобръщане или ходене. Ще споменем някои често срещани симптоми за различните възрастови групи. Може да са налице някои или всички от изброените симптоми.

Предупредителни знаци при малки деца:

 • То се цапа докато се храни, предпочита да яде с пръсти, а не с вилица или лъжица
 • Не е в състояние или изпитва затруднения да кара триколка или да играе с топка
 • По-бавно се научава да използва само тоалетна
 • Избягва да играе с конструктори и пъзели
 • Не говори както децата на същата възраст и може да не изрече нито дума до 3-годишна възраст

Предупредителни знаци при деца в предучилищно или начално училище:

 • Често се блъска в хора и предмети
 • Изпитва затруднение да се научи да скача
 • Бавно се развива доминирането на лява или дясна ръка
 • Често изпуска предмети или изпитва затруднение при задържането им
 • Има проблем със захващането на моливи, писане или рисуване
 • Има трудности при работа с копчета, закопчалки и ципове
 • Говори бавно или не изговаря думите напълно
 • Има проблем да говори с правилната скорост, сила на звука и тембър
 • Затруднява се да играе и да взаимодейства с други деца

Предупредителни знаци при деца в основно училище:

 • Опитва се да избегне часовете по спорт и гимнастика
 • Отнема му много време, за да пише, поради затруднение при захващане на молив и при оформянето на букви
 • Има проблеми с придвижването на обекти от едно място на друго, например парчета на игралната дъска
 • Затруднява се с игри и дейности, които изискват координация на ръцете и очите
 • Има проблеми при спазването на инструкции и запомнянето им
 • Изпитва затруднение да стои дълго време поради слаб мускулен тонус

Предупредителни знаци при деца в гимназията:

 • Има проблеми със спорт, който включва скокове и колоездене
 • Склонно е към падане и удряне в предмети и хора
 • Може да говори непрекъснато и да повтаря едно и също нещо
 • Може да забравя или губи вещите си
 • Има проблеми при долавянето на невербални сигнали от другите

Кои умения са засегнати от диспраксията?

Диспраксията може да засегне различни умения. Ето някои често срещани. Имайте предвид, че има начини да помогнете на детето ви да се подобри във всяка от тези области:

 • Комуникация: Децата с диспраксия могат да изпитват затруднение в различни аспекти на речта. Те могат да имат трудности да произнасят думи или да изразяват своите идеи. Също така могат да имат проблеми с тембъра и силата на звука на гласа си. В резултат на това, сприятеляването и социализацията могат да бъдат много по-трудни.
 • Емоционални / поведенчески умения:Децата с диспраксия могат да се държат незряло. Те могат лесно да се претоварят в групови занимания. Това може да създаде проблеми при сприятеляване, а децата могат да се притесняват, дали ще се социализират с другите, особено след като са станали по-големи. Трудностите им със спорта могат също да повлияят на тяхното самочувствие и социални способности. Научете повече за това, как диспраксията може да засегне социалния живот на детето ви
 • Академични умения: Децата с диспраксия често имат затруднения да пишат бързо. Това може да създаде редица предизвикателства в класната стая, като например воденето на бележки и довършването на тестове. Децата, които имат проблеми с говора, също могат да имат затруднения и с четенето и правописа.
 • Цялостни житейски умения: Диспраксията може да затрудни овладяването на ежедневните задачи, необходими за независимостта. В началното училище децата все още може да се нуждаят от помощ при закопчаване на ризата или при миене на зъбите. Като тийнейджъри, те биха могли да се затруднят да се научат да карат кола или да пържат яйца.

Как се диагностицира диспраксията?

Един добър начин да започнете диагностичния процес е да започнете да наблюдавате детето си и да си отбелязвате какво виждате. За да бъде диагностицирано с диспраксия, вашето дете трябва да проявява симптомите най-малко шест месеца.Воденето на бележки може да ви помогне да покажете, че проблемното поведение на вашето дете е в ход и пречи на ежедневните му задачи. Това може да помогне диагнозата да се постави малко по-бързо. Няма конкретен тест за определяне дали детето ви има диспраксия. Обикновено лекарят изследва вашето дете, за да изключи други неврологични състояния. След това детето ви може да бъде насочено към друг професионалист. Това може да бъде психолог или професионален терапевт. Специалистът ще ви интервюира за това, което сте наблюдавали, ще провери силата, мускулния тонус и координацията на детето ви. Специалистът също ще тества способността на детето да изпълнява физически задачи, като например хвърляне на топка. За да бъде поставена диагнозата „диспраксия“, специалистът трябва да направи четири основни констатации:

 • Моторните умения изостават от това, което се очаква за възрастта на детето
 • Тези затруднения пречат на ежедневния живот на детето или на академичните постижения
 • Слабостите в моторните умения не се дължат на друго неврологично състояние, като церебрална парализа
 • Симптомите са налице в началото на живота, въпреки че състоянието обикновено не се диагностицира преди 5-годишна възраст

dyspraxia article 2

dyspraxia article 3

dyspraxia article 4

Ако детето ви е диагностицирано с диспраксия, има лечение, което може да помогне. Това може да включва професионална терапия или речева терапия. Поставянето на диагнозата може също така да помогне на вашето дете да получи право на специализирана помощ и услуги в училище, като лаптоп и специален софтуер, помагащи при изписването на думите. Детето ви може също така да получи помощ от професионален терапевт.

unrecognizable kid coloring picture 23 2147863512


Кои състояния са свързани с диспраксията?

Не е необичайно децата с диспраксия да имат други проблеми при обучението и вниманието. Лекарите го наричат коморбидност (comorbidity – наличие на две и повече страдания у един и същ пациент). Ако детето ви има диспраксия, ето някои други състояния, свързани с ученето и вниманието, за които може да искате да прочетете:

 • Дислексия: Децата с дисклексия изпитват затруднения при четенето и възприемането на писмен текст. Дислексията също може да затрудни писането и произнасянето на думите.
 • Дискалкулия:При това състояние децата имат затруднения с математиката. Децата с дискалкулия може да имат проблеми при запомнянето на основни математически факти като 2 + 2 = 4, да извършват изчисления и да оценяват количеството и времето (например колко време е една минута). Диспраксията също може да причини проблеми с математиката.
 • Дисграфия: Дисграфията причинява проблеми с писането. Дисграфията и диспраксията са много различни, но често имат припокриващи се симптоми, като например, неясен почерк.
 • СДВХ (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност): СДВХ не позволява на детето да остане неподвижно, да се концентрира, да обмисли последствията и да контролира импулсите. Около половината от децата с диспраксия също имат проблеми с вниманието.

Как професионалистите помагат при диспраксия?

Редица специалисти биха били от полза на вашето дете, ако то има диспраксия.

 • Терапевти
  Различни терапии могат да помогнат при диспраксията. Учителят или лекарят на детето ви може да ви помогне да намерите специалисти, които са обучени в следното:
 • Ерготерапия: Ерготерапевтът може да помогне на вашето дете да развие ежедневните си умения, необходими за успеха му в училище. Това включва неща, като да се научиш да използваш нож или да пишеш четливо.
 • Речева терапия/логопедия: Логопедът и специалист ранно детско развитие може да определи проблемите на речта на детето ви и след това да предложи конкретни упражнения, които да му помогнат да комуникира по-ясно.
 • Обучение по перцепцуално мторно планиране: Този вид обучение обикновено се извършва от професионални терапевти. Тя е предназначена за подобряване на езика на децата, визуалните, движещи и слухови умения. Това включва даването на задачи, които да са предизвикателство, но не толкова трудни, че да разочароват децата. Те получават серия от упражнения, които им помагат да се научат по-добре да интегрират моторна, сензорна и езикова информация.

Училището на вашето дете

Ако детето ви е диагностицирано с диспраксия и е одобрено да ползва специални услуги, училището би могло предложи план за подкрепа, като например освобождаване на детето ви от часа по спорт и гимнастика. Но дори и без диагноза, училището може да направи редица неща, за да помогне на детето ви академично.

 • Ресурсно подпомагане– предоставя допълнителна помощ на онези деца, които изостават и имат нужда от допълнителна подкрепа.
 • Неформалната подкрепа е стратегия, която учителят на детето ви може да използва, като например разделянето на писането на задания на части, така че проектите да са по-лесно управляеми за вашето дете. Учителят може също така да позволи на детето ви да използва лаптоп в класа, ако е по-лесно за него да пише така, отколкото да изписва нещата на ръка. Това, не е често срещана практика в България, но ако детето изпитва сериозни затруднения си струва да опитате.
 • Разговаряйте с учителите на детето си – възможно ли е детето да получава модифицирана домашна работа, удължено време за тестове и копия на всички бележки от клас.

Диспраксията вкъщи?

Можете да направите много, за да помогнете на детето ви с диспраксия. Ето някои стратегии, които може да искате да разгледате.
Научете колкото се може повече. Диспраксията не е добре позната. Семейството, приятелите и дори учителят на детето може да не разбират затрудненията на детето ви. Споделянето на информация с тях ще помогне на детето да получи подкрепата, от която се нуждае, в училище и извън него.

 • Насърчавайте физическата активност. Всякакъв вид игра, която насърчава физическата активност, ще помогне на вашето дете да развие моторни умения. Независимо дали става дума за плуване или просто игра на криеница, за дете с диспраксия е добре да движи тялото си. Това също може да помогне на детето ви да изгражда взаимоотношения с други деца.
 • Редете пъзели. Пъзелите могат да помогнат на детето ви да работи на визуално или пространствено ниво. Също така те могат да помогнат на детето ви да подобри фините моторни умения. Пъзелите са забавни за цялото семейство.
 • Разпилейте плик с бобчета. Това може да бъде забавен начин за подпомагане на координацията между ръцете и очите.
 • Вземете няколко молива. Тези евтини продукти могат да направят писането по-лесно. Дайте на детето си разнообразие от писалки, включително цветни и ароматизирани маркери, за да поддържате интереса му.
 • Практикувайте писането на клавиатура. Натискането на клавишите може да бъде по-лесно за вашето дете от писането на ръчен текст. Но това е умение, което трябва да се научи и практикува.
 • Вземете малко пластилин.Мачкането на пластилин или някакво друго тесто може да спомогне за укрепване на мускулите на ръцете на детето ви. То може да бъде и добро облекчаване на стреса.
 • Изтеглете някои приложения. Разгледайте препоръките за забавни приложения, които могат да ви помогнат да подобрите фините моторни умения на детето.
 • Имайте търпение. Вашето дете може да се нуждае от помощ и грижа при ежедневните си дейности, дълго след като другите деца с диспраксия са усвоили тези умения. Като разпознаете кои са предизвикателствата пред детето ви, ще можете да го похвалите истински, когато то изпълни задачите си.
 • Похвалете усилията на детето си. Наградете го при всеки опит за нова задача. Празнувайте дори най-малкия прогрес. Научете се как да се възползвате от силата на похвалите.

dyspraxia article 5

Какво може да помогне на вас като родители?

Отглеждането на дете с диспраксия изисква много търпение и енергия. Но не забравяйте, че не сте сами. Независимо дали току-що се сблъсквате с това или вече отдавна вървите по този път, можене да намерите инструменти, стратегии и подкрепа, за да помогнете на детето си да успее. Ето някои опции, които могат да направят родителството малко по-лесно за вас:

 • Свържете се с други родители. Намерете други родители, чиито деца имат диспраксия. Те знаят през какво минавате и биха могли да споделят съвети и да ви помогнат да се развеселите.
 • Получете съвет за поведение от експерт. Проучете терапевти, които помагат със стратегии, борещи се със социалните и емоционални проблеми, които могат да дойдат заедно с диспраксията. Темите включват как да подобрите самочувствието си, да се сприятелите и да се справите с чувството на неудовлетвореност, безпокойство и страх.
 • Изградете план за подкрепа. Ето един чудесен сайт, в който ще получите много ценна информация и идеи как да помогнете на детето си https://www.understood.org.
 • Можете да направите много, за да помогнете на детето си. Но не е нужно да правите всичко наведнъж. Ако опитате твърде много нови стратегии накуп, може да е трудно да разберете кои от тях работят най-добре. Опитайте се да спите повече и не забравяйте да отделяте известно време, за да се забавлявате с детето си. Вашата любов и подкрепа могат да направят света различен.

Превод: Надя Дашева

ИЗТОЧНИЦИ:
[1] „NINDS Developmental Dyspraxia Information Page.“ NINDS.nih.gov. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Web. http://www.ninds.nih.gov/disorders/dyspraxia/dyspraxia.htm
[2] Scalais, Emmanuel, Christian Nuttin, and Audrey Galluzzo. „Developmental Dyspraxia.“ Current Management in Child Neurology. By Bernard Maria. 3rd ed. Hamilton, Ontario: Decker, 2005. 240–45. Print.
[3] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, Virginia: American Psychiatric, 2013. Print.
[4] Ibid.
[5] Gibbs, John, Jeanette Appleton, and Richard Appleton. „Dyspraxia or Developmental Coordination Disorder? Unravelling the Enigma.“ Archives of Disease in Childhood 92.6 (2007): 534–39. Web. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2066137/
[6] „Causes of Dyspraxia.“ NHS.uk. National Health Service (UK). Web. http://www.nhs.uk/Conditions/Dyspraxia-(childhood)/Pages/Causes.aspx
[7] „Reading and Spelling.“ Dyspraxiafoundation.org.uk. Dyspraxia Foundation. Web. http://www.dyspraxiafoundation.org.uk/about-dyspraxia/reading-spelling/
[8] NCLD Editorial Team. „Common Warning Signs of Dyspraxia in Children Pre-K to Grade 2.“ NCLD.org. National Center for Learning Disabilities. http://www.ncld.org/types-learning-disabilities/dyspraxia/common-warning-signs-of-dyspraxia-in-children-pre-k-to-grade-2
[9] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
[10] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
[11] „Parent Center Listing.“ Parentcenternetwork.org. Parent Center Network. Web.